Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commando_s

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
commando_s [2019/09/16 22:43]
127.0.0.1 Externe bewerking
commando_s [2020/05/24 11:11] (huidige)
an9314
Regel 1: Regel 1:
-Op deze pagina vind je alle commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken.+Op deze pagina vind je veel commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken.
  
 Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat.  Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat. 
Regel 5: Regel 5:
 De commando'​s die klikbaar zijn worden aangeduid met: :!: De commando'​s die klikbaar zijn worden aangeduid met: :!:
  
-**__Algemene commando'​s__**+**__Algemene commando'​s__ **
  
 |**Commando**|**Uitleg**| |**Commando**|**Uitleg**|
-|/survival ​  |Ga naar survival.|   +|/creative ​  |Ga naar creative.| 
-|/creative ​  |Ga naar creative.|         ​ +|/discord|Ontvang de discordlink.| 
-|/​lobby ​     |Ga naar lobby. ​  | +|/​instagram|Ontvang de instagramlink.| 
-|/​spawn ​     |Ga naar spawn. ​  | +|/​lobby ​     |Ga naar de lobby. ​  | 
------------------------------------------------------------ +|/skyblock| Ga naar skyblock.| 
-|/​regels ​    ​|Bekijk de regels.| +|/​survival ​  |Ga naar survival.| ​     
------------------------------------------------------------ +|/​spawn ​     |Ga naar de spawn. ​  
-|/bal        |Bekijk hoeveel geld je hebt.|  +|/​website|Toont de website van HSH.| 
-|/​baltop ​    ​|Bekijk de top 10 rijkste spelers.| +|/​wiki|Toont het adres naar de wikipagina.
------------------------------------------------------------ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-|/ot         ​|Bekijk ​jou totale tijd online.| + 
-|/ot top     ​|Bekijk de top 10 onlinetijden van spelers.| +|**Commando**|**Alias**|**Uitleg**| 
------------------------------------------------------------ +|/bal        ​|-|Bekijk hoeveel geld je hebt.|  
-|/​list ​      ​|Bekijk wie er online is.| +|/​baltop ​    |-|Bekijk de top 10 rijkste spelers.| 
-|/msg [naam] |Verstuur een prive bericht naar een speler.|:​!:​| +|/ignore [naam]|-|Negeer een speler.| 
-|/seen [naam]|Bekijk hoelang een speler online/​offline is.| +|/ignore all|-|Negeer iedereen.| 
-|/ignore [naam]|Negeer een speler.| +|/​ignorelist|-|Lijst van spelers die genegeerd worden.| 
------------------------------------------------------------+|/kleuren|-|Uitleg om lag te verminderen of voorkomen.| 
 +|/lag|-|Toont alle minecraft kleurcodes.| 
 +|/​list ​      |-|Bekijk wie er online is.| 
 +|/msg [naam] |/r /reply /​tell|Verstuur een privébericht naar een speler.|:​!:​| 
 +|/ot         |/playtime|Bekijk totale tijd online.| 
 +|/ot top     |-|Bekijk de top 10 onlinetijden van spelers.| 
 +|/​regels ​ |/​rules ​  ​|Bekijk de regels.| 
 +|/seen [naam]|-|Bekijk hoelang een speler online/​offline is.| 
 +|/staf|-|Toont informatie over staf.| 
 +|/vote|-|Toont de votesites.| 
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 +|**tp-commando**|**Uitleg**|
 |/tpa [naam] ​ |Vraag of jij naar de speler mag teleporteren.| |/tpa [naam] ​ |Vraag of jij naar de speler mag teleporteren.|
 |/tpahere [naam]|Vraag of een speler naar jou teleporteert.| |/tpahere [naam]|Vraag of een speler naar jou teleporteert.|
 |/​tpaccept|Accepteer een TPA verzoek. Je kan ook in game klikken op [!].|:!:| |/​tpaccept|Accepteer een TPA verzoek. Je kan ook in game klikken op [!].|:!:|
 |/​tpdeny|Weiger een TPA verzoek. Je kan ook op [x] klikken.|:​!:​| |/​tpdeny|Weiger een TPA verzoek. Je kan ook op [x] klikken.|:​!:​|
-//Als je /tpdeny hebt gedaan kan de speler jou 10 min geen TPA verzoek sturen.//  +//Als je /tpdeny hebt gedaankan de speler jou 10 min geen TPA verzoek sturen.//  
------------------------------------------------------------ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-|/​ranks|Bekijk welke ranks er zijn.| **onder voorbehoud**| +|**chatten in survival en skyblock**|**Uitleg**| 
-|/rankup|Bekijk ​of je een rank omhoog kan|**ondervoorbehoud**+|/chat |Lijst met mogelijke commando'​s in de chatroom.| 
------------------------------------------------------------ +|/chat [naam chatroom (zelf bedenken)] ​ |Maak of betreed (join) ​een chatroom.| 
-|/kit|Opent het kitmenu| +|/chat list|Bekijk wie er in jouw chatroom zit.| 
------------------------------------------------------------+|/chat leave|Verlaat de chatroom.| 
 +|![tekst]|Praat eenmalig in de openbare chat, terwijl je in een chatroom zit.| 
 + 
 +Nodig spelers waarmee je wil "​kletsen"​ uit (via /msg [naam]) en vertel de naam van de chatroom. 
 +Bedenk ook een originele naam als je niet wil dat een ander in de betreffende chat kan komen. Iedere speler die de /chat [naam] weet, kan de betreffende chat betreden! 
 + 
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 +Alleen voor creative:
  
 +|/​ranks|Bekijk welke ranks er zijn.|
 +|/​rankup|Bekijk of je een rank omhoog kan| 
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
commando_s.1568673838.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/09/16 22:43 door 127.0.0.1