Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commando_s_creative

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
commando_s_creative [2019/09/15 12:42]
xmoony verwijderd
commando_s_creative [2019/12/01 19:17] (huidige)
an9314
Regel 1: Regel 1:
-Op deze pagina vind je alle commands van Creative.+Op deze pagina vind je veel commando'​s voor creative.
  
 **Rank01: Je hebt 1 plot.** **Rank01: Je hebt 1 plot.**
Regel 6: Regel 6:
 |/p claim| Claim een vrij plot door jou gekozen.| |/p claim| Claim een vrij plot door jou gekozen.|
 |/p auto|Claim automatisch een vrij plot.| |/p auto|Claim automatisch een vrij plot.|
-|/p chat| Praat in Plotchat.|+|/p chat| Praat in plot chat.|
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
 |/p merge|Voeg 2 plots samen die jij hebt geclaimd (naast elkaar).| |/p merge|Voeg 2 plots samen die jij hebt geclaimd (naast elkaar).|
 |/p unmerge|Haal 2 plots uit elkaar.| |/p unmerge|Haal 2 plots uit elkaar.|
 +
 +Om plots samen te voegen zie :**[[Plot claimen|]]**
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
-|/p clear|Verwijderd alles op het plot(blokken,​items,​etc).|+|/p clear|Verwijderd alles op het plot (blokken,​items,​etc).|
 |/p delete|Verwijderd het plot.| |/p delete|Verwijderd het plot.|
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
-|/p download|Maakt van jou plot een schematic (alleen ​Ploteigenaar) via een link.|+|/p download|Maakt van jouw plot een schematic (alleen ​ploteigenaar) via een link.|
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
-|/p add [naam]|Voeg een speler toe om te bouwen zolang de ploteigenaar online is.| +|/p add [naam]|Voeg een speler toe om te bouwen ​op dat plot zolang de ploteigenaar online is.| 
-|/p v [naam]|Als je add hebt op een plot kan je naar dat plot teleporten.|+|/p v [naam]|Als je add hebt op een plotkan je naar dat plot teleporten.|
 |/p info|Bekijk info over een plot waar je op staat.| |/p info|Bekijk info over een plot waar je op staat.|
-|/p home [1 2 3 4]|Bij 4 aparte plots kan je ze zoeken door dit command ​uit te voeren.|+|/p home [1 2 3 4]|Bij 4 aparte plotskan je ze zoeken door dit commando ​uit te voeren.|
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
-|/p kick [naam]|Gooit iemand van je plot af.|+|/p kick [naam]|Zet iemand van jouw plot af.|
 |/p remove [naam]|Verwijder add van een speler.| |/p remove [naam]|Verwijder add van een speler.|
 --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------
Regel 34: Regel 36:
 -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
  
-Als je 5000 coins (5k) hebt kan je /rankup doen. Per rankup krijg jij een extra plot.+Als je 5000 coins (5k) hebt, kun je /rankup doen. Per rankup krijg jij een extra plot.
  
 **Rank02: Je hebt nu 2 plots** **Rank02: Je hebt nu 2 plots**
Regel 41: Regel 43:
    
 **Rank04: Je hebt nu 4 plots** **Rank04: Je hebt nu 4 plots**
-  
  
 +**Rank05: Je hebt nu 5 plots**
 +
 +**Rank06: Je hebt nu 6 plots**
  
commando_s_creative.1568551379.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/09/15 12:42 door xmoony