Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commando_s_skyblock

Dit is een oude revisie van het document!


Op deze pagina vind je veel commando’s voor skyblock.

Op sommige commando's kan je klikken in de chat.

De commando's die klikbaar zijn worden aangeduid met: :!:

Rank01

Commando Alias Uitleg
/help - Krijg een overzicht van handige algemene commando's ingame.
/is help - Krijg een overzicht van handige eiland commando's.
/is warp/is warpsBekijk alle warps die er zijn.

/is speler warp kan gemaakt worden door een bordje te plaatsen met [sign] zie afbeelding en is mogelijk vanaf is level 1024


Algemene skyblock commando’s:

Commando Alias Uitleg
/csn history-Bekijk de verkopen en inkopen van jouw winkel.
/csn clear-Wis de verkoop- en inkoop geschiedenis.
/cstoggle-Ontvang berichten van de winkel uit/ aan.
/kit repair/repairRepareert het item in jouw hand.
/mail [keuze][speler][bericht]clear/read/sendBericht verwijderen/lezen/verzenden.
/money-Toont saldo.
/recipe [item in de hand]-Toont mogelijkheden met betreffende blok.
/shop-Ga naar het shopmenu.
/vast/unstuckTeleporteert jou uit een blok.
/votegui/votemenuToont votemenu.
/votelist-Toont votesites.
/votepoints-Toont aantal votepunten.
/voteshop-Toont voteshop.
/xp [aantal] of [max]- Maak van jouw xp punten flesjes.

Algemene commando's voor alle servers zijn uitgelegd bij: commando's


Wanneer pay of trade?

CommandoUitleg
/pay [naam] [bedrag]Betaal een speler geld. Om te bevestigen druk je in de chat.:!:
/trade [naam]Ruil met spelers die binnen 20 blokken van je staan.:!:

Gebruik pay alleen als de persoon te vertrouwen is en zeker de items gaat geven. Gebruik trade als een item tegen geld geruild wordt en/ of de persoon misschien niet te vertrouwen is of misschien gaat scammen.

Uitleg traden staat bij Traden


1.16 /is generator update

Doe /is generator

Kies juiste generator en klik deze aan met linkermuis klik. Er staat dat deze is geactiveerd en het vakje licht op (kies per generator 1 level)

Activeer gewenste level (hoe hoger het is level, hoe hoger het gewenste level kan zijn) met linkermuis klik. Er staat dat deze is geactiveerd en het vakje licht op.

Tips:

Wil je een ander level? Deactiveer dan het huidige level en kies een ander level. Het nieuwe level gaat dan oplichten (handig als je bijvoorbeeld veel coal wil).

Met behulp van het groene vakje linksboven kun je zien welke generatoren er actief zijn.

Er zijn maximaal 3 generatoren mogelijk.

Probeer rustig alles uit en kijk bij de begeleidende tekst voor extra informatie


Rank02:Nog niet bekend

Rank03:Nog niet bekend

Rank04:Nog niet bekend

Rank05:Nog niet bekend

Rank06:Nog niet bekend

commando_s_skyblock.1595362386.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/07/21 20:13 door an9314