Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commando_s_survival

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
commando_s_survival [2019/09/15 12:43]
xmoony verwijderd
commando_s_survival [2020/05/24 11:15] (huidige)
an9314
Regel 1: Regel 1:
-|Op deze pagina vind je alle commands van survival.+|Op deze pagina vind je veel commando'​s voor survival.
  
 Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat. Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat.
Regel 10: Regel 10:
 |/​help|Krijg een overzicht van handige commando'​s ingame.| |/​help|Krijg een overzicht van handige commando'​s ingame.|
 |/​warp|Bekijk alle warps die er zijn op survival.| |/​warp|Bekijk alle warps die er zijn op survival.|
- 
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
  
-|/​repair|Repareert het item in je hand.| +**Algemene survival commando’s:​**
-|/kit claim|Hiermee krijg je een set claimtools.| +
- +
---------------------------------------------+
  
-|/rtp|Teleporteert je random in de wereld.| +|**Commando**|** Alias** |**Uitleg**| 
- +|/bal|/​money|Toont saldo.| 
--------------------------------------------- +|/claim|-| 
- +|/csn history|-|Bekijk de verkopen en inkopen van jouw winkel.| 
-//Tp commando'​s staan bij [[Commando'​s|]]/+|/csn clear|-|Wis de verkoopen inkoop geschiedenis.| 
- +|/cstoggle|-|Ontvang berichten van de winkel uitaan.| 
--------------------------------------------+|/kit claim|-|Hiermee krijg je een set claimtools.| 
- +|/kit repair|/​repair|Repareert het item in jouw hand.| 
-|/pay [naam] [bedrag]|Betaal een speler geldOm te bevestigen druk je in de chat.|:!:+|/mail [keuze][speler][bericht]|clear/​read/​send|Bericht verwijderen/​lezen/​verzenden.
-|/bal|Bekijk je geld+|/​rtp|-|Teleporteert ​je random ​in de wereld.| 
-|/xp [aantal] of [max]| Maak van je xp punten flesjes.| +|/shop|-|Ga naar het shopmenu om te kiezen tussen voteshop of verkoop.
- +|/vast|/​unstuck|Teleporteert jou uit een blok.
--------------------------------------------- +|/xp [aantal] of [max]|-| Maak van jouw xp punten flesjes.|
- +
-//gebruik pay als je de persoon vertrouwt en je zeker weet dat hij je items gaat geven.//+
  
 +Voor algemene commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken, kijk bij: [[commando'​s|]] :!:
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
 +**Home commando'​s:​**
  
 |/​home|Bekijk al je homes.|:!:| |/​home|Bekijk al je homes.|:!:|
Regel 40: Regel 36:
 |/sethome [naam]|Zet een home.| |/sethome [naam]|Zet een home.|
 |/delhome [naam]|Verwijder een home.|:!:| |/delhome [naam]|Verwijder een home.|:!:|
 +//Je kan 5 homes maken.//
  
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
 +**Soorten trust en claimcommando'​s:​**
  
-//Je kan 5 homes gebruiken.// +|/claim| Maakt een standaardclaim van ongeveer 10 bij 10 blokken.|
- +
--------------------------------------------- +
 |/​claimlist|Bekijk je claims en informatie over je claimblokken.| |/​claimlist|Bekijk je claims en informatie over je claimblokken.|
-|/trust [naam]|Geef een speler toegang tot je claim.| 
-|/ct [naam]|Geef een speler toegang tot je kisten.| 
-|/at [naam]|Geef een speler toegang tot buttons/​levers en bed.| 
-|/​permissiontrust [naam]|Geef een speler toegang over jou claim en rechten.| 
 |/​unclaim|Verwijder de claim waar je instaat.| |/​unclaim|Verwijder de claim waar je instaat.|
-|/​untrust|Haalt trust weg van een speler| 
  
---------------------------------------------- 
  
-|/trade [naam]|Ruil met spelers die binnen 20 blokken van je staan.|:!:+|/at [naam]|Geef een speler toegang tot knoppen/ hendels en bedden.| 
- +|/ct [naam]|Geef een speler toegang tot de kisten.
-----------------------------------------------+|/trust [naam]|Geef een speler toegang tot jouw claim.| 
 +|/pt [naam]|Geef een speler toegang over jouw claim en rechten.| 
 +|/untrust [naam]|Haalt trust weg van een speler|
  
-//Trade kan je het beste gebruiken als je item tegen geld ruilt en je vertrouwt ​de persoon ​niet of je denkt dat hij je gaat scammen//+**Korte uitleg:** 
 +  * at (accesstrust). Een speler krijgt toegang tot de knoppen, hendels ​en bedden. Verder kun je niets. 
 +  * ct (containertrust). Een speler krijgt toegang tot de knoppen, hendels en bedden. Daarnaast krijgt de speler toegang tot de kisten, hoppers, droppers, dispensers , dieren e.d.. Je kunt niet bouwen ​of slopen 
 +  * tr (trust). Een speler krijgt toegang tot alles op de claim en kan bouwen, maar ook slopen. Verkoop- en inkoopkisten zijn uitgezonderd. Verleen alleen trust als je iemand echt vertrouwt. 
 +  * pt (permissiontrust). Een speler krijgt toegang om alles op de claim te doen en kan anderen ook toegang verlenen tot de claim of toegang verbieden. Wees met deze vorm van trust extra voorzichtig! 
 +  * ut (untrust). Er zijn 2 vormen om de rechten van getruste spelers weer in te trekken:  
 +  - untrust (speler). Intrekken van alle rechten van die speler op de claim 
 +  - untrust all. Intrekken van alle rechten van alle spelers op de claim
  
-----------------------------------------------+**Voor een winkel:**
  
 |/shoptrust [naam]|Trust een speler bij je shop.| |/shoptrust [naam]|Trust een speler bij je shop.|
 |/​shopuntrust [naam]|Haal trust weg van een speler bij je shop.| |/​shopuntrust [naam]|Haal trust weg van een speler bij je shop.|
  
----------------------------------------------- 
  
-|/shop| Opent een menu waar je kan kiezen of je voteshop of adminshop wilt openen.| +Voor uitleg claimen, kijk bij: [[Claimen|]] :!: 
----------------------------------------------- +--------------------------------------------- 
-|/​dis|Bekijk in welke mob je kan veranderen| +**Wanneer pay of trade?**
-|/dis [mob]|Verander in een mob| +
-|/​undis|Verander terug in jezelf.|+
  
 +|**Commando**|**Uitleg**|
 +|/pay [naam] [bedrag]|Betaal een speler geld. Om te bevestigen druk je in de chat.|:!:|
 +|/trade [naam]|Ruil met spelers die binnen 20 blokken van je staan.|:!:|
  
-----------------------------------------------+//Gebruik pay alleen als de persoon te vertrouwen is en zeker de items gaat geven.// 
 +//Gebruik trade als een item tegen geld geruild wordt en/ of de persoon misschien niet te vertrouwen is.//
  
-Voor algemene commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken, kijk bij[[commando'​s|]]+//**Uitleg traden staat bij [[Traden|]]**// :!: 
 +--------------------------------------------
  
-----------------------------------------------+Mochten we in de toekomst met ranks (rangen) gaan werken, dan zijn we hierop voorbereid :-)
  
 **Rank02:​Nog niet bekend** **Rank02:​Nog niet bekend**
Regel 92: Regel 92:
  
 **Rank06:​Nog niet bekend** **Rank06:​Nog niet bekend**
 +
commando_s_survival.1568551391.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/09/15 12:43 door xmoony