Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commando_s_survival

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
commando_s_survival [2019/09/16 22:43]
127.0.0.1 Externe bewerking
commando_s_survival [2020/05/24 11:15] (huidige)
an9314
Regel 1: Regel 1:
-|Op deze pagina vind je alle commands van survival.+|Op deze pagina vind je veel commando'​s voor survival.
  
 Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat. Op sommige commando'​s kan je klikken in de chat.
Regel 10: Regel 10:
 |/​help|Krijg een overzicht van handige commando'​s ingame.| |/​help|Krijg een overzicht van handige commando'​s ingame.|
 |/​warp|Bekijk alle warps die er zijn op survival.| |/​warp|Bekijk alle warps die er zijn op survival.|
--------------------------------------------- 
-|/kit repair|Repareert het item in je hand. **(10 coins/​repair).**| 
-|/kit claim|Hiermee krijg je een set claimtools.| 
--------------------------------------------- 
-|/​rtp|Teleporteert je random in de wereld.| 
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
  
-//Tp commando'staan bij [[Commando'​s|]]//​+**Algemene survival ​commandos:**
  
 +|**Commando**|** Alias** |**Uitleg**|
 +|/​bal|/​money|Toont saldo.|
 +|/claim|-|
 +|/csn history|-|Bekijk de verkopen en inkopen van jouw winkel.|
 +|/csn clear|-|Wis de verkoop- en inkoop geschiedenis.|
 +|/​cstoggle|-|Ontvang berichten van de winkel uit/ aan.|
 +|/kit claim|-|Hiermee krijg je een set claimtools.|
 +|/kit repair|/​repair|Repareert het item in jouw hand.|
 +|/mail [keuze][speler][bericht]|clear/​read/​send|Bericht verwijderen/​lezen/​verzenden.|
 +|/​rtp|-|Teleporteert je random in de wereld.|
 +|/shop|-|Ga naar het shopmenu om te kiezen tussen voteshop of verkoop.|
 +|/​vast|/​unstuck|Teleporteert jou uit een blok.|
 +|/xp [aantal] of [max]|-| Maak van jouw xp punten flesjes.|
 +
 +Voor algemene commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken, kijk bij: [[commando'​s|]] :!:
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
-|/pay [naam] [bedrag]|Betaal een speler geld. Om te bevestigen druk je in de chat.|:!:| +**Home commando'​s:**
-|/​bal|Bekijk je geld| +
-|/xp [aantal] of [max]| Maak van je xp punten flesjes.| +
---------------------------------------------+
  
-//gebruik pay als je de persoon vertrouwt en je zeker weet dat hij je items gaat geven.// 
- 
--------------------------------------------- 
 |/​home|Bekijk al je homes.|:!:| |/​home|Bekijk al je homes.|:!:|
 |/home [naam home]|Ga naar je home.| |/home [naam home]|Ga naar je home.|
 |/sethome [naam]|Zet een home.| |/sethome [naam]|Zet een home.|
 |/delhome [naam]|Verwijder een home.|:!:| |/delhome [naam]|Verwijder een home.|:!:|
--------------------------------------------- +//Je kan 5 homes maken.//
- +
-//Je kan 5 homes gebruiken.//+
  
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
 +**Soorten trust en claimcommando'​s:​**
  
 +|/claim| Maakt een standaardclaim van ongeveer 10 bij 10 blokken.|
 |/​claimlist|Bekijk je claims en informatie over je claimblokken.| |/​claimlist|Bekijk je claims en informatie over je claimblokken.|
-|/trust [naam]|Geef een speler toegang tot je claim.| 
-|/ct [naam]|Geef een speler toegang tot je kisten.| 
-|/at [naam]|Geef een speler toegang tot buttons/​levers en bed.| 
-|/​permissiontrust [naam]|Geef een speler toegang over jou claim en rechten.| 
 |/​unclaim|Verwijder de claim waar je instaat.| |/​unclaim|Verwijder de claim waar je instaat.|
-|/​untrust|Haalt trust weg van een speler| 
  
---------------------------------------------- 
  
-|/trade [naam]|Ruil met spelers die binnen 20 blokken van je staan.|:!:|+|/at [naam]|Geef een speler toegang tot knoppen/ hendels en bedden.| 
 +|/ct [naam]|Geef een speler toegang tot de kisten.| 
 +|/trust [naam]|Geef een speler toegang tot jouw claim.| 
 +|/pt [naam]|Geef een speler toegang over jouw claim en rechten.| 
 +|/untrust [naam]|Haalt trust weg van een speler|
  
-----------------------------------------------+**Korte uitleg:** 
 +  * at (accesstrust). Een speler krijgt toegang tot de knoppen, hendels en bedden. Verder kun je niets. 
 +  * ct (containertrust). Een speler krijgt toegang tot de knoppen, hendels en bedden. Daarnaast krijgt de speler toegang tot de kisten, hoppers, droppers, dispensers , dieren e.d.. Je kunt niet bouwen of slopen 
 +  * tr (trust). Een speler krijgt toegang tot alles op de claim en kan bouwen, maar ook slopen. Verkoopen inkoopkisten zijn uitgezonderd. Verleen alleen trust als je iemand echt vertrouwt. 
 +  * pt (permissiontrust). Een speler krijgt toegang om alles op de claim te doen en kan anderen ook toegang verlenen tot de claim of toegang verbieden. Wees met deze vorm van trust extra voorzichtig! 
 +  * ut (untrust). Er zijn 2 vormen om de rechten van getruste spelers weer in te trekken:  
 +  ​untrust (speler). Intrekken van alle rechten van die speler op de claim 
 +  ​untrust all. Intrekken van alle rechten van alle spelers op de claim
  
-//Trade kan je het beste gebruiken als je item tegen geld ruilt en je vertrouwt de persoon niet of je denkt dat hij je gaat scammen// +**Voor een winkel:**
- +
-----------------------------------------------+
  
 |/shoptrust [naam]|Trust een speler bij je shop.| |/shoptrust [naam]|Trust een speler bij je shop.|
 |/​shopuntrust [naam]|Haal trust weg van een speler bij je shop.| |/​shopuntrust [naam]|Haal trust weg van een speler bij je shop.|
  
----------------------------------------------- 
  
-Voor algemene commando'​s die je over heel de server kunt gebruiken, kijk bij: [[commando'​s|]]+Voor uitleg claimen, kijk bij: [[Claimen|]] :!: 
 +--------------------------------------------- 
 +**Wanneer pay of trade?**
  
-----------------------------------------------+|**Commando**|**Uitleg**| 
 +|/pay [naam] [bedrag]|Betaal een speler geld. Om te bevestigen druk je in de chat.|:​!:​| 
 +|/trade [naam]|Ruil met spelers die binnen 20 blokken van je staan.|:​!:​| 
 + 
 +//Gebruik pay alleen als de persoon te vertrouwen is en zeker de items gaat geven.// 
 +//Gebruik trade als een item tegen geld geruild wordt en/ of de persoon misschien niet te vertrouwen is.// 
 + 
 +//**Uitleg traden staat bij [[Traden|]]**//​ :!: 
 +-------------------------------------------- 
 + 
 +Mochten we in de toekomst met ranks (rangen) gaan werken, dan zijn we hierop voorbereid :-)
  
 **Rank02:​Nog niet bekend** **Rank02:​Nog niet bekend**
Regel 74: Regel 92:
  
 **Rank06:​Nog niet bekend** **Rank06:​Nog niet bekend**
 +
commando_s_survival.1568673838.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/09/16 22:43 door 127.0.0.1